DOM MIŁOSIERDZIA

Pierwszy Dom Miłosierdzia powstał w 2010 r. w Parafii Ojców Jezuitów w Łodzi przy Centrum Mocni w Duchu. Dziś podobne domy są w kilkunastu miejscach Polski, kilka nowych jest w trakcie tworzenia. Z modlitwy uwolnienia według modelu 5 kluczy skorzystały już w Polsce tysiące osób, które dzięki niej odzyskały sens życia, poczucie bezpieczeństwa, wiarę w sens swoich wyborów, wiarę w siebie, poczuły siłę głębokiego przebaczenia sobie i innym, a przede wszystkim uwalniającej siły błogosławieństwa Ojca. Dla wielu – pierwszego, jakiego w życiu doświadczyły.

Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są dzięki praktyce Neala Lozano. Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował kilka kroków, dzięki którym tego typu modlitwa jest najskuteczniejsza: wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia; przebaczenie; wyrzeczenie się kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie, złamanie ich mocy, przyjęcie błogosławieństwa Ojca.

Dom Miłosierdzia powstał po pobycie Neala Lozano na sesji w Łodzi w 2010 r. zorganizowanej przez Centrum Mocni w Duchu. Po wydaniu książki Neala Lozano "Modlitwa uwolnienia" został on zaproszony przez o. Remigiusza Recława SJ, aby kilka tysięcy osób z całej Polski usłyszało o zaproszeniu do wolności a kilkaset – przeżyło warsztaty, ucząc się w praktyce posługi tą metodą.


Dokument Komisji Episkopatu Stanów Zjednoczonych polecający modlitwę uwolnienia według modelu pięciu kluczy - kliknij tutaj.

Dokument Ks. Abp Henryka Hosera SAC polecający modlitwę uwolnienia według modelu pięciu kluczy - kliknij tutaj.