Osoby, które pragną podjąć posługę uwolnienia wg modelu 5 kluczy , mogą wziąć udział w różnych inicjatywach formacyjnych: kursach, warsztatach, konferencjach, organizowanych przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi oraz przez poszczególne Domy Miłosierdzia.

Ze względu na to, że jest to posługa niezwykle odpowiedzialna, nie należy podejmować jej bez odpowiedniego przygotowania. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ICCRS, "decyzji o podjęciu posługi uwalniania nie należy podejmować samodzielnie, ale jedynie za radą mądrych duchowych doradców oraz osób sprawujących władzę. (...) Przed podjęciem posługi powinny przejść szkolenie i nabrać doświadczenia z pomocą innych, bardziej doświadczonych osób". (ICCRS, Posługa uwalniania, s. 109).

Temu właśnie służą inicjatywy opisane poniżej.

Konferencja 5 Kluczy poświęcona modlitwie uwolnienia organizowana jest przez Dom Miłosierdzia w Józefowie we współpracy z Domami Miłosierdzia w Warszawie i na Białołęce oraz Maltańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej raz w roku, na przemian w dwóch edycjach - jako sesja otwarta dla wszystkich zainteresowanych oraz jako sesja warsztatowa przeznaczona dla osób, które myślą o podjęciu posługi 5 kluczy.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz na adres: [email protected].


 

Sesja otwarta przeznaczona jest do osób, które pragną zgłębić biblijne zasady walki duchowej, poznać model modlitwy uwolnienia i doświadczyć błogosławieństwa Boga Ojca, które dotyka najgłębszej tożsamości człowieka. Prelegentami podczas Konferencji są doświadczeni posługujący z Domów Miłosierdzia, w których na co dzień prowadzona jest modlitwa uwolnienia wg 5 kluczy.

Sesja warsztatowa adresowana jest do osób, które znają już podstawy modlitwy wstawienniczej, a teraz pragną poznać model modlitwy uwolnienia według 5 kluczy. Omawiane są podczas niej biblijne podstawy walki duchowej oraz wymogi dla posługujących i dzielimy się naszym doświadczeniem posługi w Domu Miłosierdzia. Szczególnie cennym elementem Konferencji są warsztaty, podczas których można zobaczyć model 5 kluczy w praktyce.

Warsztaty 5 Kluczy to sesje wyjazdowe organizowane przez  Domy Miłosierdzia w Warszawie i Józefowie na zaproszenie lokalnych wspólnot. Są to najczęściej sesje dwudniowe, których głównym celem jest zaprezentowanie modelu 5 kluczy w praktyce oraz podzielenie się doświadczeniem posługi z osobami, które myślą o jej podjęciu we własnej wspólnocie, bądź też ze środowiskami, które rozeznają możliwość stworzenia nowego Domu Miłosierdzia.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz na adres: [email protected].


 

Podczas weekendu omawiamy poszczególne klucze modelu i ich stosowanie w praktyce, skład zespołu posługującego oraz przebieg modlitwy uwolnienia. Dzielimy się naszymi materiałami formacyjnymi, a także mówimy o tym, jak stworzyć lokalny Dom Miłosierdzia - oficjalne miejsce stałej posługi zatwierdzone przez duszpasterza miejsca, oraz jak przygotowywać kolejne osoby do podjęcia tej wymagającej służby.

Kurs 5 Kluczy przeznaczony jest dla osób posiadających już doświadczenie posługi modlitwą wstawienniczą, które pragną nauczyć się posługi modlitwą uwolnienia wg modelu 5 kluczy. Do udziału w Kursie wymagana jest rekomendacja lidera oraz kapłana odpowiedzialnego za wspólnotę, do której należy uczestnik.

Kurs prowadzony jest wspólnie przez Domy Miłosierdzia na Białołęce, w Warszawie i w Józefowie. Obejmuje on 4 spotkania wspólne, które odbywają się w jednym z Domów, oraz udział w sesjach modlitwy w charakterze wstawiennika / prowadzącego. Każdy z uczestników może wybrać Dom, w którym będzie uczestniczyć w sesjach modlitwy w ramach Kursu.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz na adres: [email protected].


 

Na czas Kursu każdy uczestnik otrzymuje swojego opiekuna - doświadczonego posługującego, który służy pomocą, odpowiada na pytania i towarzyszy w trakcie modlitw.

Kurs obejmuje dwa etapy:

W Etapie 1 uczestnicy Kursu biorą udział w sesjach modlitwy 5 kluczy jako wstawiennicy. Ten etap może zostać wydłużony w uzgodnieniu ze swoim opiekunem w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika. W Etapie 2 uczestnicy Kursu biorą udział w sesjach modlitwy 5 kluczy jako prowadzący pod okiem superwizora.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia Kursu jako przygotowania do posługi uwolnienia wg modelu 5 kluczy – w charakterze wstawiennika lub prowadzącego.

SOS dla wspólnot to warsztaty wyjazdowe organizowane przez Centrum Mocni w Duchu na zaproszenie lokalnych wspólnot. Ich celem jest przedstawienie modelu pięciu kluczy jako narzędzia, które może być wykorzystywane we wspólnocie do posługi sobie nawzajem w sytuacjach, które wymagają czegoś więcej, niż zwykła modlitwa wstawiennicza.

Zespół Mocnych w Duchu od lat służy lokalnym wspólnotom, przygotowując warsztaty tematyczne w odpowiedzi na różne problemy i potrzeby, dla ożywienia ducha wspólnoty i pogłębienia wiary.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz na adres: [email protected].