Twoje świadectwo ma ogromną wartość, ponieważ niesie nadzieję innym, którzy wciąż jeszcze pogrążeni są w ciemności i szukają kierunku. Jednocześnie jest ono oddaniem chwały Bogu i podziękowaniem Mu za to, że wyprowadził Cię na wolność.

Jeśli chcesz podzielić się swoim świadectwem, napisz do Domu Miłosierdzia, w którym odbyła się Twoja modlitwa. W ten sposób wyrazisz także wdzięczność tym, którzy Ci służyli.

"A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa." (Ap 12,11)