DOM MIŁOSIERDZIA ŁÓDŹ
Fundacja Mocni w Duchu
ul. Sienkiewicza 60

Zgłoszenia na modlitwę:
[email protected]
tel. (42) 288 11 53 (w godz. 10:00 - 16:00)

Opiekun duchowy:
o. Paweł Kowalski SJ

Domu Miłosierdzia funkcjonuje przy kościele jezuitów w Łodzi i podlega pod Fundację Mocni w Duchu. Wejście do Domu Miłosierdzia obok księgarni.

Dom Miłosierdzia w Łodzi można wspierać wysyłając darowiznę na konto:
Fundacja Mocni w Duchu
32 2130 0004 2001 0241 8423 0005
tytułem: ofiara na cele kultu religijnego
Darowiznę można odliczyć od podatku, do kwoty 6000 zł rocznie.

Przy Domu Miłosierdzia w Łodzi prowadzimy również terapię indywidualną, terapię małżeńską, terapię uzależnień i DDA, konsultacje psychologiczne.

Terapia i konsultacje są płatne.

Więcej informacji na stronie: www.psychoterapia.mocniwduchu.pl